Historie Cohousing CZ

Červenec 2008 - impulzem pro vznik neformální platformy Cohousing CZ a informační portálu www.cohousing.cz byla přednáška amerického architekta, Charlese DURRETTA, celosvětově známého propagátora cohousingu, v Praze, v červenci roku 2008. Lidé, kteří se v té době o cohousing a komunitní bydlení již zajímali, měli na přednášce jedinečnou příležitost se osobně poznat. 

--------

V lednu 2009 byl spuštěn portál www.cohousing.cz; jednalo se především o částečný překlad Durrettových knih o cohousingu.

V únoru 2009 exkurze do prvního rakouského cohousingu Lebensraum.

V létě 2009 exkurze po cohousingových komunitách v Holandsku.

V září 2009 účast na workshopu Creating CohousingTresholdu ve Velké Británii.

--------

V roce 2010 série přednášek o cohousingu s promítáním fotografií (zejména v Praze, jedna v Litoměřicích).

--------

V roce 2011 reportáž o cohousingu pro ČT 24. Série přednášek.

V březnu 2011 první celodenní workshop pro skupinu, která připravuje cohousing v Těšíkově u Olomouce.

V dubnu 2011 update stávajícího internetového portálu.

V září 2011 exkurze po švédských cohousingových komunitách.

V listopadu 2011 rozhovor o senior cohousingu v Českém rozhlase (pořad Evy Labusové).

--------

V únoru 2012 dvě přednášky o cohousingu a senior cohousingu v Dánsku a ve Švédsku (Městská knihovna v Praze).

V prosinci 2012 rozhovor o senior cohousingu pro ČT 2 (pořad Barvy života).

--------

V lednu 2013 přijeli do Prahy korejští studenti, kteří se zajímali o stav cohousing v ČR.

V září 2013 navštívila Lenka Váňová, doktorandka na fakultě architektury ČVUT v Praze, cohousingové komunity v Dánsku a Švédsku.

Od listopadu 2013 postupně rozšižujeme náš tým odborníků na cohousing a senior cohousing. Stále přednášíme o cohousingu a senior cohousingu. Jsme Vám k dispozici, pokud máte také zájem o podrobnější informace. Od nového roku začneme pracovat na vzniku neziskové organizace.

--------

V průběhu roku 2014 byl Cohousing CZ kontaktován zahraničními formálními i neformálními organizacemi věnujícími se cohousingu (např. Německo, Maďarsko, Francie, Belgie). Cohousing CZ se zúčastnil jako spoluřešitel projektu zaměřeného na vznik a rozvoj mezinárodní cohousingové platformy.  

V září 2014 byla dokončena transformace do té doby neformálně fungující iniciativy Cohousing CZ na oficiálně zaregistrovanou nestátní neziskovou organizaci, zapsaný spolek Cohousing CZ, z. s.

 

 

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz