Seniorské spolubydlení

14.02.2012 20:00

Článek o "mikro senior cohousingu": Tématem je "obyčejné" soužití (spolubydlení) dvou seniorů, které vzniklo z praktických (ekonomických) důvodů a které přináší i další výhody (společenský kontakt a s tím související pocit bezpečí. Bohužel je opět napsán bez hlubších znalostí koncepce cohousingu.

- - - - -

Za cohousing nelze označit každé sousedství, spolubydlení, komunitní bydlení, apod. Cohousing má zcela jasné znaky, přestože jejich fyzická podoba může být velmi různorodá.

 

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz