21.11.2013-Workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory,BRNO

24.11.2013 08:53

Centrum kvality bydlení ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a za finanční podpory pražské kanceláře Nadace Heinrich-Boell-Stiftung uspořádali 21. listopadu 2013 v Brně workshop s názvem Komunitní bydlení (nejen) pro seniory.

Hojní účastníci z řad Magistrátu města Brna, architektů, ředitelů domovů pro seniory a dalších, se seznámili s teoretickým rámcem, dozvěděli se o možnostech architektonických konceptů, nebo o dalších socioekonomických souvislostech komunitního bydlení pro seniory. Prezentované byly jak příklady ze zahraničí, tak i nová koncepce bydlení pro seniory zpracovaná MPSV ČR či zkušenosti s přípravou modelového řešení komunitního bydlení pro seniory v Brně. Součástí workshopu byla odpolední moderovaná diskuze nad tématem.

Prezentace jsou vyvěšeny na webu Zdravá města.

PROGRAM: POZVÁNKA_Komunitní_bydlení_2013_Brno_final_2.pdf

 

 

 

 

 

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz