20.11.2014 - Cohousing na konferenci Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru, FA ČVUT v Praze

20.11.2014 19:37

Na mezinárodní konferenci studentů doktorského studia Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru (20. 11. 2014, Fakulta architektury ČVUT v Praze) byl představen cohousing v sekci Kvalita bydlení. Svoje příspěvky přednesly Ing. arch. Marta Bímová (FA VUT, Brno) - Specifické formy bydlení - cohousing a Ing. arch. Jana Kubcová (FA ČVUT, Praha, ve spolupráci s Ing. arch. Veronikou Bešťákovou, PhD.) - Perspektivy realizace cohousingu v prostředí městském, předměstském, příměstském a venkovském.

 

V rámci sekce Kvalita bydlení byl přednesen i příspěvek Ing. arch. Vojtěcha Sigmunda (FA ČVUT, Praha) - Sociální bydlení realizované svépomocí, který představil sociální projekty zaměřené na princip svépomoci při výstavbě bydlení pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel v zahraničí i v České republice.

 

Plné znění jednotlivých příspěvků bylo zveřejněno ve vydaném sborníku konference a mělo by být umístěno i na stránkách konference: http://kolokvium.fa.cvut.cz/.

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz