Média

24.04.2011 16:29
V roce 2008 byl vydán v časopisu Respekt velmi zajímavý, čtivý a kvůli vlivu na cohousing v ČR téměř kultovní, článek Kde domov můj o projektech bydlení v Hamburku. Článek inspiroval vznik první stejnomené skupinky lidí okolo Tomáše Hajzlera, která si klada za cíl...
24.04.2011 14:10
Cohousing je způsob bydlení, který není komunou, ekovesnicí či kibucem, ale ani obyčejnou vesnicí. Cohousing má takovou formu, jakou si zvolí jeho účastníci, nicméně některá pravidla jsou pro něj charakteristická. Zájem o tuto formu bydlení vzniká i v České republice. Po létech se pomalu začíná...
24.04.2011 13:35
Cohousing má kořeny už v utopistickém myšlení devatenáctého století, je tedy úzce spojen s tzv. sociálním inženýrstvím. První vlna proběhla v zemích severní Evropy a byla mimo jiné motivována také feminismem. Cohousing měl podpořit takový rozvoj komunity, který měl snížit míru...
24.04.2011 13:31
REALITY_2010_sousedske bydleni.pdf (2 MB)
24.04.2011 12:31
 www.zivotjefajn.cz/blog/33/Sousedske-bydleni-budu-mit-dostatek-soukromi/
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz