Vize

Každá komunita si stanoví své vlastní vize, které ji charakterizují.

Zde jsou vypsány obecné vize typické pro cohousing.

- Vybudovat atraktivní , přátelské, společenské bydlení, kde se setkávají potřeby dospělých i dětí,

- vytvořit domov, ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně všichni členové komunity,

- vybudovat a udržovat společenský proces – rozvíjet sociální vazby, rituály, tradice, oslavy,

  společný život,

- vzájemně si pomáhat, podporovat se, pěstovat ohleduplnost,

- vzájemně se učit se jeden od druhého,

- spolupodílet se na aktivitách a rozhodnutích, které ovlivňují komunitní prostředí,

- podporovat spolupráci dětí v jejich volném čase na chodu komunity,

- podporovat hlubší zapojení členů komunity do jejího chodu,

- podpora ekologického způsobu života (sdílení),

- pomoci v tvorbě a vzrůstu i jiným komunitám.

(částečně převzato od arch. Davida Tichého, příspěvek na konferenci Senior Living 2010)

 

Kontakt

Cohousing CZ, z. s. Nad Krocínkou 427/10
190 00 Praha 9
IČO: 033 48 377
Bankovní spojení: 2100680946/2010 (Fio banka)
info(at)cohousing(dot)cz